укр|рус|eng|pol

Kompetencje Stowarzyszenia Adwokatów „Pawłenko i Partnerzy”

Prawo korporacyjne

 • rejestracja emisji papierów wartościowych;
 • doradztwo w zakresie transakcji;
 • reprezentowanie praw emitentów w relacjach z akcjonariuszami

Fuzja i wchłanianie

 • zabezpieczenie prawne założenia i rejestracji spółek akcyjnych;
 • sprawy zarządzania korporacyjnego;
 • due diligence, struktura prawna fuzji i wchłaniania, umowy akcyjne

Nieruchomość, budownictwo i grunt

 • Asysta prawna transakcji w zakresie kupna-sprzedaży;
 • Przygotowywanie dokumentów do rejestracji państwowej praw do nieruchomości;
 • Strukturyzacja podatkowa transakcji z obiektami nieruchomości

Uregulowanie sporów

 • wstępna analiza wymogów, wycena perspektyw rozpatrzenia spraw;
 • reprezentacja w sądach, w szczególności, w sądach administracyjnych i gospodarczych;
 • ochrona dobrego imienia oraz własnych praw majątkowych i niemajątkowych

Praktyka administracyjna

 • Pomoc prawna w uzyskaniu licencji oraz innych pozwoleń;
 • Analiza przestrzegania przez przedsiębiorstwa wymagań;
 • Wniesienie odwołań od decyzji władz w trybie administracyjnym i sądowym

Upadłość

 • Audyt prawny (legal due diligence) stanu przedsiębiorstwa;
 • Doradztwo ustne i pisemne w sprawach związanych z procedurą upadłościową;
 • Reprezentowanie interesów wierzyciela / dłużnika

Prawo rodzinne i spadkowe

 • Świadczenie pomocy prawnej podczas zawierania umowy małżeńskiej;
 • Reprezentowanie interesów klientów podczas rozwodu i podziału majątku;
 • Reprezentowanie interesów klientów podczas rozwiązania spraw

Prawo karne

 • Analiza materiałów sprawy karnej;
 • Obrona interesów klientów na etapie przeprowadzenia śledztwa;
 • Obrona interesów klienta w sądzie na wszystkich stadiach prowadzenia sprawy

Własność intelektualna

 • Asysta rejestracji praw własności intelektualnej;
 • Obsługa nabycia praw własności intelektualnej;
 • Przygotowywanie projektów umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw do obiektów własności intelektualnej